• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

بازدید از طرح آبرسانی نوار مرزی استان گلستان

بازدید از طرح آبرسانی نوار مرزی استان گلستان
27 شهریور 1400

در تاریخ 27 شهریور 1400 «مدیرعامل آبفای کشور آقای مهندس جانباز»، «مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان آقای مهندس حسینی»، «مدیرعامل آبفای گلستان آقای مهندس هرمزی»، «نماینده محترم مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی آقای دکتر آریانپور» به همراه معاونت‌ها و مدیران سازمان‌های فوق از سد نرماب و طرح آبرسانی به نوار مرزی استان گلستان بازدید بعمل آوردند. در این بازدید که با هدف آبرسانی به روستاها و شهرهای نوار مرزی استان گستان از سد نرماب بعمل آمد، عمده مشکلات کم آبی و بی آبی منطقه بررسی گردید که در نهایت مقرر شد در فاز اول آبرسانی به شهر مینودشت با اولویت مورد توجه قرار گیرد که جهت برآورد این منظور جناب آقای مهندس جانباز قول مساعدت در خصوص تأمین اعتبار مورد نیاز آن را داده‌اند.