• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

بازدید از طرح مجتمع آبرسانی روستاهای تلنگ، پلان و پیرسهراب شهرستان چابهار

بازدید از طرح مجتمع آبرسانی روستاهای تلنگ، پلان و پیرسهراب شهرستان چابهار
20 مرداد 1400

در تاریخ 20 مرداد 1400 بازدید از پیشرفت فیزیکی پروژه‌های خطوط انتقال جهت تخصیص اعتبار به پروژه‌ها و پرداخت مطالبات به پیمانکاران توسط معاون عمران استانداری آقای مهندس بیجار و فرماندار شهرستان دشتیاری آقای مهندس عفتی و هیئت همراه از طرح مجتمع آبرسانی به روستاهای تلنگ، پلان و پیرسهراب شهرستان چابهار صورت پذیرفت.
پس از بررسی مشکلات، بیان شد در صورت تکمیل پروژه خطوط انتقال در قسمت زیرمجموعه مخزن صفرزهی تا دلگانها، روستاها در این محورها به شبکه جدید متصل خواهند شد و مدیر امور آب و فاضلاب چابهار آقای دکتر آقایی فرمودند در صورت اجرای خط انتقال در انتهای معلم آباد تا اول دلگانها تعداد 11 روستا در مجتمع دلگانها با جمعیت حدود 1900 نفر از آب سالم و بهداشتی بهره‌مند خواهند گردید.