• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

پایه گذاری مدیریت دانش در سازمان

پایه گذاری مدیریت دانش در سازمان
15 دی 1401

توجه‌ به‌ دانش‌ و اثرات آن، از ابتدای‌ تلاشهای‌ بشر برای‌ حفظ‌ بقا وجود داشته‌ است‌، اما در دو دهه‌ اخیر، بشر شاهد تحولاتی‌ در عرصه‌ اقتصاد، اجتماع و سیاست‌ بوده است‌ که‌ دانش‌ را به‌عنوان یک‌ عنصر و سرمایه‌ کلیدی‌ در توسعه‌، موفقیت‌ و رقابت‌ پذیری‌ مطرح کرده است‌. دانش‌ و اطلاعات، سازماندهی‌ و بازیابی‌ آنها و در یک‌ کلمه‌ مدیریت‌ دانش‌ از ضروریات کار مدیریت‌ است‌. مدیریت‌ دانش‌ به‌ معنی‌ اداره کردن دانش‌ موجود و نیز خلق‌ و جذب دانش‌ جدید است‌.
پـایـه گذاری مـدیـریت دانـش در سـازمانهـا
شروع و پایه‌گذاری‌ مدیریت‌ دانش‌ و دستیابی‌ به‌ دستاوردهای‌ آن نیاز به‌ شناخت‌ دقیق‌ جزئیات پایه‌گذاری‌ مدیریت‌ دانش‌ در سازمان دارد. زیرساخت‌های‌ اولیه‌ برای‌ پایه‌گذاری‌ سیستم‌ مدیریت‌ دانش‌ در سازمانها به‌ شرح زیر می‌باشند؛ با این‌ توضیح‌ که‌ این‌ زیرساخت‌ها مبتنی‌ بر نظریات علمی‌ معرفی‌ می‌گردد و جهت‌ اجرائی‌کردن سیستم‌ مدیریت‌ دانش‌ الزامی‌ است‌ تا زیرساخت‌ها بنا به‌ ویژگی‌ های‌ انحصاری‌ هر سازمان معین‌ و آماده گردد. این‌ زیرساخت‌ها عبارتند از:
١) مدیریت‌
حمایت‌ مدیریت‌ و رهبری‌ در سازمان از مهم‌ ترین‌ و مؤثرترین‌ عوامل‌ در شکل‌گیری‌ مدیریت‌ دانش‌ است‌ و برای‌ استقرار و پایداری‌ دانش‌ در سازمان ضروری‌ است‌.
2) مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌
پیاده سازی‌ موفقیت‌آمیز مدیریت‌ دانش‌ مستلزم تعامل‌ همه‌ جانبه‌ و مداوم سیستم‌ مدیریت‌ دانش‌ با مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ می‌باشد. در واقعیت‌، موفقیت‌ مدیریت‌ دانش‌ به‌ مشارکت‌ تمامی‌ کارکنان یک‌ سازمان بستگی‌ دارد؛ بنابراین‌ لازم است‌ برنامه‌ های‌ مدونی‌ از قبیل‌ آموزش، ایجاد انگیزه و نگهداشت‌ نیروی‌ انسانی‌ در قالب‌ برنامه‌های‌ منابع‌ انسانی‌ تهیه‌ گردد.
3) فناوری‌ اطلاعات
امروزه تکنولوژی‌ و فناوری‌ اطلاعات در بعضی‌ مراحل‌ چرخه‌ زندگی‌ مدیریت‌ دانش‌ مفید است‌ و فناوری‌ مناسب‌، کارایی‌ و تأثیر فرآیند مدیریت‌ دانش‌ را ارتقاء می‌دهد و می‌تواند بستر مناسبی‌ را برای‌ تحقق‌ اهداف مدیریت‌ دانش‌ مهیا گرداند.
٤)زیرساخت‌فرهنگی‌واجتماعی‌
وجود فرهنگ‌ سازمانی‌ مناسب‌ از زیرساخت‌های‌ مهم‌ و حیاتی‌ مدیریت‌ دانش‌ است‌ و در صورت عدم توسعه‌ فرهنگی‌ در زمینه‌ تبادل دانش‌، سایر فرایندهای‌ مدیریت‌ دانش‌، اغلب‌ محکوم به‌ شکست‌ است‌.
5) تیم‌ های‌ دانش‌
تیم‌های‌ دانش‌ نقش‌ محوری‌ و اساسی‌ در موفقیت‌ مدیریت‌ دانش‌ ایفا می‌کنند. این‌ تیم‌ ها با برقراری‌ ارتباط و تعاملی‌
قوی‌، محدودیت‌هایی‌ که‌ حاصل‌ تفاوتهای‌ فردی‌ در بین‌ کارکنان می‌باشد را به‌ حداقل‌ می‌رسانند.
6) بهبود مستمر
به‌ اشتراك گذاشتن‌ دانش‌، یادگیری‌ از دیگران و همچنین‌ استفاده از سیستم‌ مدیریت‌ دانش‌ نه‌ به‌عنوان فرآیندی‌ موقتی‌، بلکه‌ به‌ مثابه‌ جویبار، همواره باید در سازمان جریان داشته‌ باشد.
٧) استفاده از ابزارهای‌ مناسب‌
دانش‌ تولید شده برای‌ انتقال نیاز به‌ مستند شدن دارد. سیستم‌ های‌ مدیریت‌ مستندات نقش‌ مکمل‌ را در این‌ فرآیند بازی‌ می‌کنند.
اهـداف پیـاده‌سـازی مـدیریت دانـش در شـرکت مهندسی مشـاور طـوس آب
پیاده‌سازی مدیریت دانش در سه بعد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و تکنولوژی اطلاعات با هدف سوق شرکت مهندسی مشاور طوس آب در مسیر پیشرفت دانش‌ محوری صورت می‌پذیرد.
اهـداف :
بهبود فرهنگ تبادل و تسهیم دانش در شرکت
• شناسایی حوزه‌‌‌های (فیلدهای) دانشی شرکت
• استقرار ساختار‌‌‌ها و قوانین لازم جهت پیاده‌‌‌سازی مدیریت دانش
• تدوین نقشه راه استقرار مدیریت دانش در شرکت مبتنی بر شرایط فعلی و نیاز شرکت
• ایجاد انگیزه‌‌‌های مناسب برای کارکنان به منظور شرکت در فعالیت‌‌‌های تسهیم دانش در شرکت
• ایجاد امکان تدوین نقشه دانشی شرکت به‌گونه‌ای که بدانیم در فیلدهای مختلف شرکت چه کسی چه چیزی می‌‌‌داند