• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

انجام مطالعات مرحله اول طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بازیافت آب کارخانه کاغذ سبزخوزستان به روش EPC

انجام مطالعات مرحله اول طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بازیافت آب کارخانه کاغذ سبزخوزستان به روش EPC
25 اسفند 1401

کارفرما: شرکت کاغذ سبز خوزستان
موقعیت طرح: اهواز، خوزستان
هدف از پروژه :
هدف از احداث تصفيه‌خانه فاضلاب صنعتی، تصفيه فاضلاب توليدي با قابليت برگشت به تصفيه‌خانه آب کارخانه براي استفاده دوباره به عنوان آب خام ورودي می‌باشد. بنابراین کيفيت فاضلاب تصفيه شده باید حداقل معادل کيفيت آب خام ورودي و یا حتی بهتر از آن در نظر گرفته شود. با توجه به عدم بهره برداري از کارخانه و نبود اطلاعات کافی، تعيين ميزان جریان فاضلاب خروجی هر واحد و مشخصات کيفی آن در محدوده کار مشاور خواهد بود .
منابع عمده توليد فاضلاب صنعتی در این کارخانه شامل واحد انبارش و شستشوي باگاس و واحد خميرسازي است. ظرفيت تصفيه خانه متعارف آب کارخانه حدود70 هزار متر مكعب بر شبانه‌روز و تصفيه پيشرفته ممبرانی متشكل از اولترافيلتر و اسمز معكوس آب لب شور حدود 50 هزار متر مكعب بر شبانه‌روز است. تصفيه‌خانه آب کارخانه کاغذ سبز خوزستان، در زمينی به مساحت دو هكتار و نيم بصورت طرح و ساخت در دست احداث می باشد.
با توجه به ویژگی‌ هاي خاص پروژه کارخانه توليد کاغذ از باگاس نيشكر، شرکت مهندسی مشاور طوس آب از یك شرکت مشاور بين المللی از کشور ایتاليا با تجربه مرتبط طرا حی تصفيه‌خانه مورد مطالعه به نام شرکت OMC Collareda S.R.L در کنار خود استفاده نموده و تقسيم وظایف صورت گرفته ميان دو شرکت را به کارفرما گزارش می‌نماید.